> A felsorolt viselkedési minták leginkább jellemzőek az indigó emberekre

 • Egyfajta felsőbbségi tudattal jönnek a világra (és sokszor ennek megfelelően is viselkednek)
 • Erős akaratúak (tűzön-vízen keresztülviszik azt, amit kigondoltak)
 • Makacsok (nem engednek az elképzeléseikből).
 • Kreatívak, jó érzékük van a zenéhez, az ékszerkészítéshez, a költészethez stb.
 • "Öreg lelkek", azaz pl. 13 évesen úgy viselkednek, mintha 43 évesek lennének.
 • Hajlamosak elszigetelődni társaiktól, akár agresszivitásuk, akár törékeny befelé fordulásuk által.
 • Függetlenek és büszkék, még ha folyamatosan pénzt kérnek is az embertől.
 • Ide-oda ingadoznak az alacsony önbecsülés és a nagyszerűség érzete között (A végletek embere).
 • Hajlamosak az álmatlanságra, rosszul alszanak, gyakran vannak rémálmaik, problémát okoz nekik az elalvás, esetleg félnek álomba merülni.
 • Gyakran depressziósak, esetleg öngyilkosságot is megkíséreltek már.
 • Igyekeznek valódi, mély és tartós barátságokat kiépíten
 • Az önbizalom nem jelent számukra problémát, és gyakran közlik is a környezetükben élőkkel vagy más módon utalnak rá , hogy ők mások, illetve a többiek különböznek tőlük.
 • Nehézségeik vannak az abszolút tekintélyelvűséggel. Megkövetelik a magyarázatot és a választási lehetőséget maguknak.
 • Bizonyos dolgokat egyszerűen nem tesznek meg, pl. nem szeretnek sorba állni, várakozni, a hagyományos bürokratikus ügymenet érhetetlen és értelmezhetetlen számukra, így mindenfajta hivatalos ügyintézést, orvosi procedúrát életidegennek találnak.
 • Csalódottakká válnak a megszokások szerint működő rendszerektől, melyek nem követelik meg a kreativitást.
 • Gyakran más megoldást találnak bizonyos problémákra, mint társaik az iskolában vagy a munkahelyeken, vagy a szüleik odahaza, emiatt nonkonformistáknak tekintik őket.
 • Antiszociálisak, hacsak nem a magukfajtákkal vannak együtt. Ha nincs körülöttük hasonló, gyakran magukba zárkóznak, és az az érzésük támad, hogy senki emberfia nem érti meg őket. Az iskolarendszer ezért is nehezen elviselhető számukra.
 • Nem reagálnak az ijesztgetést alkalmazó fegyelmezési módszerekre (például: „Na várj csak, amíg apád hazajön és meglátja mit csináltál!” típusú mondatokra...)
 • Nem félénkek: nyíltan kimondják mire van szükségük, mit vagy kit nem szeretnek. Nyíltan alkotnak véleményt mindenről és azt teljességgel fel is vállalják, függetlenül a környezők egyetértésétől avagy meg nem értésétől.
 • Bensőleg tisztában vannak az élet igazságával.
 • Magasabb elvek szerint élnek.
 • Tudják, hogy egyensúlyban kell élnünk önmagunkkal és kör­nyezetünkkel.
 • Gyakran egyesítik magukban a férfi és női aspektusokat (androgén típus). .
 • Tudják, hogy több létezik annál, mint amit látunk.
 • Érzik, hogy minden életet tisztelni kell, integritással, szeretettel és együttérzéssel kell kezelni.
 • Jobban megértik a spirituális elképzeléseket, mint az anyaggal kapcsolatosakat.
 • Nem hagyják, hogy túlhaladott eszmék vagy hittételek korlátozzák őket.
 • Nem lehet olyasmire kényszeríteni őket, amit nem szeretnének.
 • Nem fogadnak el olyan embereket vezetőjükül, aki nem ugyan olyan etikai nézeteket vall, mint ők maguk, még szociális nyomás esetén sem rendelődnek alá ilyen embereknek.
 • Nem hisznek a bűn és büntetés alapú elméletekben, ezért nehéz megbüntetni őket.
 • Nem akarják, hogy valamilyen típusba vagy skatulyába sorolják be őket.
 • Muszáj, hogy magasabb elvek szerint élhessék az életüket, úgy ahogy azt ők értelmezik, különben depresszívek, önpusztítóak és félénkek lesznek.
 • Őszinték, nyíltak és függetlenek* Sokszor nem egészséges a testérzetük.
 • Mind az öt érzékszervük nagyon jól fejlett, ezért felfokozott érzékenységük könnyen sérülhet vagy könnyen érezhetik, hogy túl sokat követelnek tőlük.
 • Nagyon érzékenyek a táplálékra; legalkalmasabbak számukra a természetesen, és organikusan termesztett élelmiszerek.
 • Könnyedén kommunikálnak állatokkal, növényekkel, más gyerekekkel és a természettel.
 • Sokszor tapasztalhatjuk, hogy "láthatatlan" barátaikkal beszélgetnek. Ezért gyakran túl élénk fantáziájú vagy akár "különös pszichés állapotúként" skatulyázzák be őket.
 • Mivel minden dologban érzékelik az életet, sokszor nehezen szakadnak el tőlük. Nem értékelik túl az anyagi dolgokat, de fontos számukra a dolgok lelke.
 • Elképzeléseiket nehezen tudják szavakban kifejezni. A nyelv sokszor túlzottan is korlátozott számukra.
 • Ők maguk nem látnak határt a játék, nevetés, kapcsolat és munka között. Számukra az életnek ezek az aspektusai egységes tapasztalatot alkotnak.
 • Hajlamosak rá, hogy különcök legyenek, mivel a többi gyerek vagy környezetük csak ritkán értik meg, vagy fogadják el őket.
 • Jó érzékük van hozzá, hogy mi a helyes és mi nem, nincs szűkségük fegyelemre. Amit viszont igényelnek, az a világos struktúra.
 • Ha a szülők és tanárok nem engedik meg, hogy saját meggyőződésük szerint cselekedjenek, hatalmas ellenállást ébreszthetnek bennük.
 • Nagy bennük a tudásszomj és nem fogadnak el gyors, egyszerű válaszokat csak azért, mert ezek a múlt hagyományos válaszai. Muszáj, hogy ők maguk "igaznak" érezzék a válaszokat.
 • Csak nehezen azonosulnak azokkal a hagyományos témákkal, amelyeket az iskolákban tanítanak. Többnyire nem tudnak kapcsolatot felfedezni ezen témák és a spirituális élet között, amelyet ők a dolgok mértékének tartanak.
 • Sokat törődnek a hátrányos helyzetű és igazságtalanul kezelt társaikkal.

Az indigó személyiség gyengéi:

... túlérzékeny, és túl nyitott a külső befolyásokra.

... sokszor magának való.

... gyakran nehéz vezetni és nevelni.

... többnyire úgy érzi, nem értik meg és nem; ismerik el.

... hiperaktív és sokszor dekoncentrált.

... hajlamos rá, hogy idealizáljon más embereket vagy helyzeteket.

... álmodozó, saját világába menekül.


Az indigó személyiség erősségei:

... szeretne teljes jogú tagja lenni a családnak.

... szereti a természetet.

... mindenkivel törődik a családban.

... lojális a családdal.

... tanulási vágy és tudásszomj jellemzi.

... megvan az a képessége, hogy lelkesítőleg és/vagy gyógyítólag hasson az emberekre!

... nem családtagokkal is nagyon nyitott és bizalommal teli, ha úgy érzi, megértik.


* * *
Nem kell meglepődni, hogy az indigók agresszívak, függőségek gyötrik, vagy épp öngyilkosságot is megkíséreltek már. Viszont ez nem jelenti azt, hogy minden ilyen tulajdonságokkal rendelkező, esetlegesen ilyen életmódot folytató emberi lény indigó. Ja és persze nem minden indigó iszik alkoholt, drogozik, vagy éppen kárt tesz magában.

Mint ahogy nem minden hiperaktív indigó, és nem minden indigó hipertaktív.

De ugyan ha körülnézünk a mai világban, elég korlátozottak a lehetőségek a legális rombolásra. És egy erősakaratú, céltudatos indigónak eléggé elkeserítő, hogy nem tud tenni azért, ami állandóan motiválja, amit szeret, amiért könnyet ejt. Amikor folyton falakba ütközik, és mások csak szélmalom harcnak titulálják az ő küzdelmét. És mint látjátok a legnagyobb fájdalom, ami egy indigó érhez, az a megnemértettség. És mégis ez viszi őt előre!Persze nem minden indigóra jellemző, hogy folyamatos küzdelem az élete. Van, akinek úgy alakulnak a körülményei, hogy könnyen tudja megvalósítani a küldetését. Viszont ami tény, egy indigónak sem volt könnyű az egész élete. A megpróbáltatások pedig azért kellenek, hogy felismerje a küldetését.