> Indigók és Kristályok Útja - Megújult Lelkek . . .

Az elmúlt három-négy évtizedben született gyermekek közül nagyon sokan indigó, majd az utóbbi időben egyre gyakrabban kristály auraszínnel a testük körül jöttek a világra. Ezelőtt évszázadokig tudomásunk szerint ritkán fordultak csak elő ilyen aurájú spirituális emberek, sőt sokan úgy tartják, eddig nem volt jellemzően sajátja az emberi fajnak ez a homogén kék vagy kristályszerűen áttetsző színvilág.

Ezek a színek gyakran csak 28 éves korunkra véglegesül-nek, de persze később is változhatnak a környezeti rezgések hatására, viszont közel sem olyan könnyen befolyá-solhatók, mint az átlagos földi életét szenvedve élő emberek aurája. Földünk szellemi evolú-ciója ezzel egy újabb, sokak szerint eddigi legkülönlegesebb szakaszához érkezett.
 
. . .
 
Éppen azoknak a problé-máknak az orvoslása végett születtünk le indigókként, és kristálygyermekekként, melyek megoldására a technológiáktól függővé vált, elanyagiasodott emberek már akaratlanul is képtelenné váltak. Az emberek a médiák bűvkörében élnek, nem foglalkoznak egymással, elfelejtettek tisztán szeretni, de az új gyerekek mind birtokosai az isteni frekvencián rezgő érzéseknek, és egyre kevésbé, vagy egyáltalán nem manipulálhatóak a ma megszokott politikai vagy állami oktatási eszközökkel.


Istenkódunk tudatosítása

Bennünk természetes módon van jelen az Istenkód, a Földanyával való egységérzet, és által a természet törvényeinek ismerete. Spirituális önismerettel mentesítjük magunkat a hibás dogmáktól, mivel tisztán, nyílt szívvel érkeztünk, belső programunkban hordozva az egymásra találás kódját, a közös együttműködésben rejlő energiák felfedezésének módszerét. A szellemi értékek felfedezése megoldja a világ minden baját, újra értelmet és célt ad az életnek. Ennek jegyében munkálkodunk majd, egymást segítve a fejlődésben, energiáinkat összpontosítva pedig az egész társadalom előremozdításán fogunk munkálkodni. Mert az őszinte szeretet nem engedi magához a negatív energiákat. Ha a felettes énünk által vállalt módon játsszuk le programunkat, tudatosan alakítva saját életünk, akkor családunk és a környezetünkben élők a példa értékű embert fogják bennünk látni, és ezzel láncreakciót váltunk ki a természetben, melynek minden emberi lélek is egy-egy láncszeme. Mindannyian fejleszthetjük magunkat, azoknak is munkálkodniuk kell, akiknek az aurája (még) nem indigó vagy kristály rezgéstartományban mozog, akik még egyáltalán nem tapasztalták meg az ezzel járó lehetőségeket ebben az életükben! A fejlődés nem áll meg, mindenki képes fejleszteni magát, harmóniára nevelni környezetét a belső béke megteremtésével, éppen a tudatosodás útján járva juthatunk közelebb a szeretet frekvencciájához.

 
Tervezett sorsok

Különös sorsot vállaltunk, még az eddigiektől is különösebbet, mindezt azért, hogy idejében felismerjük helyes utunkat. Sokan közülünk olyan szülőkhöz születtek le, akik nyitottan állnak a spiritualitáshoz, így egészen apró kortól ebben a szellemben nevelték gyermeküket is, aki így nem vesztette el gyermeki tisztaságát és tisztánlátását. Azonban még többen vagyunk, akik kemény gyerekkort megélve jutottunk el a felismeréshez, hogy miért is vagyunk itt. Nem véletlen, ha elvesztjük családtagjainkat, betegségeket élünk meg, majd egyedüllétet, korai fizikai munkát –, mert mindez a másik oldal felismeréséhez vezet. A veszteségek csak azt segítik életünkben, hogy felébresszék Istenkódunkat (mert nálunk ezek a negatívnak látszó élmények sokszor már nem karmikusak, csak a felismerés érdekében történnek).

Ahogy a kutatók megállapították, a nevelés lélektelensége a magunkfajta gyermekeknél hiperaktivitást, krónikus fáradtságot, depressziót, idegességet, izomfájdalmakat, magány érzetet, gyermekkori betegségeket stb. okozhat. Épp ezért nagyon fontos minél hamarabb elindulnunk születésünk előtt vállalt utunkon, mert a problémák mindaddig csak gyarapodni fognak még az első lépéseket nem tesszük meg. A betegségek is csak jelzések, melyek a megfelelő lépések után megszűntethetők. Ezt a folyamatot nevezem pszichoszomatikus appercipációnak, azaz testi-lelki tudatosításnak.

Megváltozott tudatállapotok

A legfontosabb üzenetem nektek társaim, hogy sose törjetek meg, ne hagyjátok, hogy olyan élvezeti cikkek, mint az alkohol vagy a drog letérítsenek benneteket utatokról! Mindez azért tűnhet jó megoldásnak sok új tinédzser számára, mert ahhoz hasonló állapot elérését ígéri, mint amit természetes tudásunk felszínre hozásával bármikor képesek leszünk majd megélni.Sokan meditatív állapotban, a koronacsakrán át a tobozmirigyet és a hipofízist ingerelve az agyban már ma is képesek a Kozmikus Energia befogadására. Ezek a szervek azonban reakcióképtelenné válnak a szenvedélybetegeknél, különösen a drogosoknál. Így akik a megváltozott tudatállapotot mesterséges szerek által érik el, és nem hagynak fel ezzel hamar, nem lesznek képesek beteljesíteni küldetésüket, és nem élik meg azt a természetes isteni élményt, ami amúgy mindannyinknak elérhető lenne!


Tanácsok

Éljetek tudatosan, és hallgassatok belső késztetéseitekre, mert csak így érhettek célba! Tanuljatok azoktól is, akik nem képesek tőletek befogadni az információkat, a bölcs ugyanis a tudatlantól is tanul. Tudatosítsátok képességeiteket, és használjátok azokat, de ne avatkozzatok be mások életébe. De ha kérnek, adjatok tiszta szívből! Legyetek tudatosak, éljetek a jelen pillanatban, és ne a múlton vagy a jövőn rágódjatok. Mindig a MOST-ban kell cselekednünk. Legyetek alázatosak, de tanuljátok meg szeretni először is saját lényeteket, mert így lesztek képesek befogadni az egész Univerzumot szívetekbe!