> Mi történt az idővel?– valamint a Fény Gyermekeivel való munkáról . . .

Legkedvesebb fénymunkások, ez most egy igazán erőteljes időszak. Az átalakulás és változás mostani ciklusának lezáró szakaszába léptetek, és teljesen megmutatkozik, kik vagytok valójában: a Fény Mesterei. Teljesen annak látjátok magatokat, akik vagytok, galaktikus és kozmikus lényeknek, Emberangyaloknak, akik abban a kiváltságban részesültek, hogy itt élhetnek, megtapasztalhatják a földi élet anyagi színterét. És micsoda fényes kaland ez! Tudatosságszintetek emelkedésével magatokhoz ölelitek valódi önmagatokat, és átlépve a tudatküszöböt, meglátjátok, mi az, ami való, és mi az, ami pusztán illúzió. És csakis a szeretet valódi és igazi. Az összes konfliktus, agresszió csak árnyék és illúzió, mely csupán arra alkalmas, hogy elvonja a figyelmeteket a szeretet áramlásától, bezárja a reménytelenségbe, aggodalomba és félelembe.

A Felemelkedett Föld a feltétlen szeretet kifejezését választotta, és ha belső rezgéseteket e szeretet szolgálatába állítjátok, megtapasztalhatjátok a Föld bolygón az élet nagy tervének lényegi szépségét és jóságát. Többé nem engeditek magatokat manipulálni az illúzió nagymesterei által, akik a félelem és aggodalom csalóka képeivel akarnak uralmuk alatt tartani titeket.

Néhányan azonban így szóltatok hozzánk: „Én egyáltalán nem érzem magam mesternek, csalódott és zavarodott vagyok”, vagy pedig: „Sosincs időm, hogy bármit tegyek, mindig fáradt vagyok. Mi történt az idővel?”

Nos, az az igazság, hogy beléptetek az új Ötödik Dimenziós Mátrixba, melyben, ahogy rezgésetek felemelkedett és felébredt, az idő is felgyorsult. De azt is el szeretnénk magyarázni nektek, hogy mi az, ami az időérzékelésetekkel történt.

Multidimenzionális kristálylényekké, vagy más néven Emberangyalokká kell válnotok. Energiátok szabadon keresztüláramlik az összes energiai és fizikai alakotokon. Korábban az volt a szokásotok, hogy a nemszeretem érzéseket elnyomtátok, és az élethelyzetekkel nem foglalkoztatok a maguk teljességében. „Elbújtatok” a munkátokba, a játékaitokba, a függőségeteitekbe. Most azonban megtanuljátok, hogyan foglalkozzatok valamennyi felmerülő érzelmetekkel és érzésetekkel, így az Isteni Lényeg tiszta csatornájává válhattok, blokkok és gátak nélkül. Így hát, való igaz, hogy időtök nagy részét most a mély érzések és érzelmek feldolgozása veszi igénybe. Sokatoknak van jelentékeny hátraléka, és most újra a jó öreg témák elengedésén kell dolgoznotok annak érdekében, hogy elérjétek a szív és elme tisztaságát, mely lehetővé teszi számotokra valódi kristály vagy krisztusi lényekké, a Fény valódi Mestereivé válásotokat.

Miközben ezekkel az érzésekkel dolgoztok, zavarodottságot, aggódást, kimerültséget tapasztaltok. De mi azt mondjuk erre, kedves fénymunkások, engedjetek ennek a folyamatnak, és legyetek türelemmel. Hamarosan, ahogy felemelkedtek a tisztaságba és a békébe, elnyeritek jutalmatokat és érezhetitek az ebből származó előnyöket.

És legyetek tudatában annak, hogy az az idő, amit ezzel a mély belső munkával és folyamattal töltötök, sokszor értékesebb a „hosszútávfutásban”, mint az anyagi világban való produktivitás és elfoglaltság. Csak az az energiakészletetek merülhet ki, aminek a rezgését magatokban hordozzátok. Így hát engedjétek meg magatoknak frekvenciátok e folyamat által való megemelését, és ezáltal még több fényt lesztek képesek hordozni és továbbadni. Ehhez a megengedéshez talán kevesebbet kell majd „cselekednetek” és többet pusztán „léteznetek”, és lehetővé kell tennetek magatok számára, hogy erre a folyamatra több időt áldozzatok. Ezt követoen azonban majd azt fogjátok tapasztalni, hogy az idő áramlása folyamatosabbá és könnyedebbé vált, ahogyan egy természetesebb és multidimenzionális ritmus alakul ki lényeteken belül.


A Fény Gyermekeivel való munka

Amint a Fény mestereivé és harcosaivá váltok, úgy kerültök egyre szorosabb kapcsolatba, úgy kell egyre inkább együtt dolgoznotok azokkal a fényharcosokkal a bolygótokon, akiket Indigó, illetve Kristálygyermekeknek hívunk.

Igen, amint tudjátok, az Indigó és Kristálygyermekek saját erős energiájukkal a bolygó átalakulását támogatják. A tiszta, feltétel nélküli szeretet és támogatás energiáját hordozzák, ti pedig beléphettek ebbe a szeretetbe, és felemelkedhettek a bolygóval együtt. Legyetek hálásak ezeknek a csodálatos lényeknek, gyermekeiteknek és unokáitoknak az ajándékukért!

Most pedig arra hívnak titeket, hogy, mint krisztusi lények, fényharcosok, csatlakozzatok hozzájuk abban a békés és örömteli folyamatban, mely megteremti az Új Földet és azokat a fényközösségeket, melyek az elkövetkező években fénnyel és szeretettel töltik meg a bolygót.

Az indigók elso hulláma, akik az 1970-es és '80-as években születtek, most már felnőtté válnak. Itt vannak, hogy kifejezzék szenvedélyüket az élet fenntartása, a kreativitás, az öröm, a vidámság iránt. Bölcs lelkek ők, akik tudják, hogy az új társadalom megteremtéséhez a Föld és ciklusainak tisztelete, az azzal való munka szükségeltetik.

Amint a fény mestereivé váltok, ti is megtaláljátok majd saját szenvedélyeteket, teremtőerőtöket; és bölcsességeteket, tapasztalataitokat e fénygyermekek rendelkezésére bocsátjátok, hogy együtt teremtsétek meg a feltétlen szereteten, gondoskodáson és támogatáson alapuló új társadalmat. Ok készen állnak erre – és ti?

Továbbá, itt vannak a csodálatos Kristálygyermekek is, akiknek szintén megvan a maguk feladata. Ők most sokatokat arra késztetnek, hogy vállaljátok a bolygó gyermekeivel való munka szenvedélyét, biztosítva, hogy minden ide inkarnálódó gyermek legyen üdvözölve, szeretve és védve.

Sokan meghallottátok a Kristálygyermekek hívását. Csak olyan bolygón létezhet béke, ahol szeretik és tisztelik a gyermekeket. A gyermekek a következő nemzedék felnőttjei, és ha félelemben és szenvedésben kell felnőniük, ez lesz az, amit felnőttként is ki fognak fejezni. Ha azonban szeretetet és támogatást tapasztalhatnak, akkor ilyenné válnak, vagyis szerető, gondoskodó, békés felnőttekké.

Tudjatok róla, hogy az angyali erők most azon dolgoznak ezekkel a fénygyermekekkel, hogy elültessék az Új Földet és annak fényközösségeit megteremtő magvakat. Így hát, miközben befejezitek felemelkedési ciklusotokat, egyúttal elhintitek a következő ciklus magvait, amelyben mindez a holnap fényévé válva virágba borul.

A következő hónapokban és években meglátjátok majd, hogy a Fény Gyermekei fognak titeket előrevezetni. De tanítsátok meg őket arra, hogy tiszteljenek benneteket és a ti bölcsességeteket. Támogassátok, szeressétek, tanítsátok őket arra, hogy tiszteljék saját magukat, és ők majd megteremtik szeretetükkel, energiájukkal azt a világot, amelynek megszületéséről ti oly régen álmodtatok.

Ez egy teremtő együttműködés, és a Fény Gyermekei készen állnak arra, hogy veletek dolgozzanak!

Ahogy ezek a magvak a földbe kerülnek, közületek, gyönyörű fénymunkások, sokan fogjátok úgy találni, hogy munkátok megváltozik. Elvesztitek érdeklődéseteket az iránt, amit eddig csináltatok, és olyan új munkákhoz, projektekhez vezet az utatok, amelyek az Új Föld megteremtésével vannak összefüggésben.

Így hát, újra csak azt ismételjük, legyetek türelmesek, legyetek tudatosak. Nézzetek a szívetekbe, érezzétek meg, melyik az az út, amelyen szeretetben haladhattok előre. Melyek azok a választások, melyek által tökéletesen kifejezhetitek azt a szeretetet, amely lényetek eszenciája?